Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Đào Tạo Vùng Nguyên Liệu Quế Hữu Cơ Nam Trà My - Quảng Nam

Hagimex., JSC đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn cho dự án Đào tạo vùng nguyên liệu quế hữu cơ Nam Trà My- Quảng Nam.
Thời gian: Tháng 6/2020
Nội dung công việc: Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau: 
Hoạt động 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch
-    Khảo sát thực trạng địa bàn vùng trồng cây quế Nam Trà My đang được người dân gieo trồng( địa hình, diện tích gieo trồng của từng hộ dân).
-    Khảo sát lại các biện pháp vun trồng, chăm bón của người dân đối với cây quế tại Nam Trà My và các biện pháp thu hoạch, bảo quản sản phẩm nông nghiệp của họ.
Hoạt động 2.
-    Dựa vào khảo sát, đánh giá thực trạng chuyên gia sẽ tư vấn cho doanh nghiệp thay đổi và bổ sung những điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý và phát triển tổ chức của doanh nghiệp
-    Xây dựng hệ thống nhân sự và hệ thống quản lý nhân sự 
-    Tư vấn bổ sung các thiếu xót về pháp lý cho doanh nghiệp
-    Tư vấn xây dựng các công cụ quản lý doanh nghiệp
Hoạt động 3. 
-    Tổ chức các đợt tập huấn, buổi tập huấn, đàm thoại trực tiếp với các hộ dân trồng quế. Để họ hiểu biết được lợi ích từ việc trồng quế hữu cơ như thế nào cho chính bản thân họ, cho môi trường sống, cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp hữu cơ ( NNHC) và đặc biệt là lợi ích kinh tế của chính người dân khi tiến hành trồng cây quế theo tiêu chuẩn NNHC.
Hoạt động 4.
-    Tổ chức tư vấn hướng dẫn người dân trồng quế hữu cơ các biện pháp thu hoạch, bảo quản sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn NNHC đã được quy định.
-    Tư vấn cho Công ty và người dân thiết lập kênh thu mua, bảo quản các sản phẩm thu được từ việc trồng quế theo tiêu chuẩn NNHC.
Yêu cầu:
-    Trình độ đại học (tối thiểu) về lĩnh vực quản trị kinh doanh/quản trị doanh nghiệp
-    Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tư vấn xây dựng hệ thống chứng nhận theo các tiêu chuẩn bền vững
-    Có kiến thức và kinh nghiệm về sản xuất nông/lâm nghiệp, thị trường và xuất khẩu
Có hiểu biết và kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc BioTrade
Các chuyên gia ứng tuyển xin vui lòng gửi Đơn ứng tuyển vào email: info@hagimex.com